Dołącz do nas

facebook-icon facebook-icon
Wydrukuj tę stronę

Odra

Odra płynie przez Ziemię Lubuską szeroką na 5-10 km doliną, której brzegi okolone są licznymi wilgotnymi łąkami i pastwiskami upstrzonym kępami drzew i krzewów, po stronie północnej urozmaiconymi wieloma stromymi zboczami pokrytymi lasami. Szeroki leniwy nurt rzeki toczącej się przez te malownicze tereny nie będzie stanowił dla Was wielkiego wyzwania – trasę tą pokonacie kajakiem bez problemu, delektując się przy tym spokojem i ptasim śpiewem.

Proponowane trasy spływów

Krosno Odrz. - Urad - czas spływu ok. 6h

Urad - Słubice - czas spływu ok. 3h

Słubice - Kostrzyn n/Odrą - czas spływu ok. 4h

Ciekawostki na temat postojów

Krosno Odrzańskie jest jednym z najstarszych miast w Polsce – na pierwsze pisane wzmianki o nim natykamy się już w 1005r. w kronice biskupa Thietmara z Mersburga, gdzie opisuje on walki Bolesława Chrobrego z cesarzem Henrykiem II.

Jak na starodawne miasto przystało Krosno posiada zamek – czteroskrzydłową budowlę o kształcie nieregularnego prostokąta, obecnie częściowo w ruinie, zbudowaną najprawdopodobniej na początku XIII w. w czasach księcia Henryka Brodatego. W XVI w. zamek stał się siedzibą wdów po zmarłych elektorach brandenburskich. Pierwszą z nich była księżna Katarzyna Brunszwicka, która w 1571r. dokonała jego przebudowany w stylu renesansowym.

Krosno może również poszczycić się neogotyckim kościołem pod wezwaniem Świętego Andrzeja (XIX w.) zaprojektowanym przez Ferdinanda Martiusa, poprawionym później przez Karla Friedricha Schinkla, niemieckiego architekta, projektanta i malarza, jednego z wybitniejszych twórców okresu klasycyzmu w Prusach.

Na południe od miasta w kierunku południowo-wschodnim rozciąga się łańcuch średniowiecznych budowli ziemnych zwanych Wałami Chrobrego. Zwane w niektórych źródłach "najdłuższym zabytkiem w Europie". Ich ślady widoczne są do dnia dzisiejszego, a na niektórych ich odcinkach ustanowiono stanowiska archeologiczne.

Kłopot nazywany jest "Bocianią Wioską" lub "Bocianowem", ponieważ jej mieszkańcami są nie tylko ludzie, ale również… bociany. Obecnie mieszka tam 20 par bocianów białych, które nie tylko stanowią obiekt badań naukowych, ale także są jedną z atrakcji turystycznych. W Kłopocie znajduje się Muzeum Bociana Białego, w którym można dowiedzieć się więcej o tych pięknych ptakach. W Kłopocie znajdują się również ruiny poniemieckiego mostu wysadzonego w 1945r. przez Armię Czerwoną.

W Uradzie odkryto szczątki osad kultury łużyckiej epoki brązu, starożytności, okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza, cmentarzyska kultury łużyckiej epoki brązu oraz liczne ślady i punkty osadnicze z epoki kamiennej, kultury łużyckiej halsztatu i średniowiecza, na obszarze których zewidencjonowano 20 stanowisk archeologicznych.

W latach 1940 - 1945 w Świecku mieścił się hitlerowski obóz pracy wychowawczej, w którym przebywali więźniowie różnych narodowości. Obecnie na terenie byłego obozu ku czci jego ofiar znajduje się pomnik.

Słubice tak naprawdę powstały dopiero po II wojnie światowej – wcześniej stanowiły część niemieckiego miasta Frankfurt. Na obrzerzach miasta znajduje się jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich w Europie (pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1399r.), który w latach 70-tych został zdewastowany, później jednak wyremontowano go i dzięki staraniom środowisk żydowskich na cmentarzu ustawiono trzy macewy, upamiętniające miejscowych rabinów.

W Kostrzynie znajduje się potężna twierdza pruska „Twierdza Kostrzyn”, będąca zespołem fortyfikacji wzniesionych pomiędzy XV a XX w. przez Jana Hohenzollerna margrabiego Brandenburgii, później wielokrotne przebudowywanych. Twierdza uległa poważnym zniszczeniom podczas II wojny światowej, jednak kilka jej części - Bastion Filip, Brama Chyżańska i Brama Berlińska - wyremontowano i obecnie wykorzystywane są jako atrakcje turystyczne, pozostałe zaś są poddawane sukcesywnie restauracji przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Latem 1808r. w twierdzy więziony był św. Klemens Maria Hofbauere wraz z innymi redemptorystami – zdarzenie to zostało upamiętnione tablicą z popiersiem świętego umieszczoną na kościele N.M.P. Matki Kościoła.

W okolicy Kostrzynia znajduje się Park Narodowy Ujście Warty oraz Park Krajobrazowy Ujście Warty, których rozległe podmokłe łąki i pastwiska są ostoją lub zimowiskiem ponad 260 gatunków ptaków wodnych i błotnych, m.in. derkaczy, rybitw białoczelnych, żurawi, bąków, bielików, perkozów, bekasów, łabędzi oraz wielu gatunków kaczek i gęsi.

Zobacz inne trasy spływów: Pliszka, Ilanka.


Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści zawartych na stronie bez zgody autora zabronione.

Liczniki na stonę